Съюз на урбанистите в България

За втората среща от ежемесечните дискусии на Съюз на урбанистите в България ще се включи инж. Надя Ярловска, която ще представи темата за прилагането на градска комасация (ПУП по чл. 16 от ЗУТ) за осигуряване на терени за транспортна и социална инфраструктура, но не само.

Нейната презентация ще постави акцент върху:
1. Нормативни способи при урегулиране на поземлени имоти в неурегулирани територии и такива с неприложена първа регулация – въведение.
2. Основни изисквания и условия за прилагане на нормите на чл. 16 от ЗУТ - особености при възлагане, разработване, процедиране.
3. Основни акценти на правилата за ПУП по чл. 16 от ЗУТ - подходящи територии за прилагане на способа по чл. 16 от ЗУТ; определяне на обхват на планиране; преобразуване на собствеността на поземлените имоти; избор на размер на корекционния коефициент на редукция и др. Стигат ли 25% редукция?
4. Какво да изберем при първа регулация? Алтернативни варианти: урегулиране с прилагане на способа по чл. 16 от ЗУТ (тип: „градска комасация“) или по реда на чл. 17 от ЗУТ (регулация по имотни граници). Нагледен сравнителен анализ на реален обект, на базата подбрани и обосновани критерии.
5. Градската комасация и Общите устройствени планове - едно по-различно устройствено приложение на способа по чл. 16 от ЗУТ на по-високо ниво на устройствено планиране. Показва от една страна, как на базата на неговото приложение могат да бъдат обосновани и определени нови устройствени зони и режими при разработване на Общ устройствен план. И от друга, как Общите устройствени планове могат да подпомагат вземането на устройствени решения при първа регулация.

Д-р инж. Надежда Ярловска има 25-годишен опит в сферата на устройственото планиране. Работила в Столична община - Район „Люлин“ като началник сектор „Кадастър и регулация“; в Национален център за териториално развитие ЕАД като главен експерт „Териториално и селищно устройство“; в частната практика като член на колективи за разработване на общи и подробни устройствени планове, и документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Преподавател е към катедра „Устойчиво земеползване и управление на имоти“ към Геодезическия факултет на УАСГ.
Входът е свободен, но молим да си направите предварителна регистрация, защото капацитетът на залата е ограничен-

Още събития

 • Engineering Talks vol. 2

  Engineering Talks събира за втори път в София инженерната общност в областта на електрониката. След успешния старт на пилотното издание, глобалната технологична компания Melexis, продължава инициативата Engineering Talks. Събитието ще се проведе на 20 юни в Hyperspace.

  Дата

  21.06.2024 г.

  Начало

  7:00 PM

  Край

  9:00 PM

 • TrustTalks: vol. 2

  По повод десетия рожден ден на Международната награда на херцога на Единбург - България се събират на едно място едни от най-успешните хора в страната за вечер, изпълнена с вдъхновение. Заповядайте на второто събитие от специалната ни поредица TrustTalks, където ще имате възможност да се срещнете с част от членовете на Почетния тръст на Наградата.

  Дата

  26.06.2024 г.

  Начало

  7:00 PM

  Край

  9:00 PM

 • Дата

  21.06.2024 г.

  Начало

  7:00 PM

  Край

  9:00 PM

  Engineering Talks vol. 2

  Engineering Talks събира за втори път в София инженерната общност в областта на електрониката. След успешния старт на пилотното издание, глобалната технологична компания Melexis, продължава инициативата Engineering Talks. Събитието ще се проведе на 20 юни в Hyperspace.
 • Дата

  26.06.2024 г.

  Начало

  7:00 PM

  Край

  9:00 PM

  TrustTalks: vol. 2

  По повод десетия рожден ден на Международната награда на херцога на Единбург - България се събират на едно място едни от най-успешните хора в страната за вечер, изпълнена с вдъхновение. Заповядайте на второто събитие от специалната ни поредица TrustTalks, където ще имате възможност да се срещнете с част от членовете на Почетния тръст на Наградата.