DISCUSSION CLUB | Italian Futurism

✨Представяме ви втората лекция от формàта DISCUSSION CLUB | Pre-Smart city: Modern cities and societies in 20th century.
Поредицата е в колаборация с Радослав Илиев – автор и водещ, а следващата тема, която заедно ще разгледаме, е Italian Futurism.

✅Събитието е с вход свободен, но с предварителна регистрация. Капацитетът е ограничен.

📅29.04.2024, понеделник
17:30 ч. – 18:30 ч. – лекция за ученици – линк за безплатна регистрация – https://lu.ma/acptakfj
19:00 ч. – 21:00 ч. – лекция за възрастни – линк за безплатна регистрация – https://lu.ma/9xspealq

Серията от срещи има за цел вникване в концепцията за модерното в рамките на широкото поле на града през 20 век. Градът е място на пресичане освен на общественото, но и на технологичното, творческото, философското, архитектурното: най-общо на почти всичко материално, което изразява теоретични и нематериални нагласи и модели.
За да достигнем до съвременния „умен град“ в постмодерната епоха и свръхтехнологичния идеал за обществен ред в западната цивилизация, има един много ускорен етап на силен нагон за модерност през целия 20 век.
Модерното, модернизъм, модернизация са ключови думи в архитектурата, философията, дизайна, политическите идеологии, техниката и науката.

Това „модерно“ има свои местни изражения, които се мъчат да представят идеална „пътна карта“, модел за развитие на тези нови модерни градове, с модерни общества, модерни хора. Опитват се да технологизират обществото до един град-машина, град-технология за модерност.

Тези опити разглеждаме в серия от събития със следните теми:
(18.03.24) ЛЕКЦИЯ #1: Модерното в началото на 20 век и градът като сцена на масовия прогрес
(29.04.24) ЛЕКЦИЯ #2: Италиански футуризъм
ЛЕКЦИЯ #3: Немски баухаус
ЛЕКЦИЯ #4: Френски модернизъм
ЛЕКЦИЯ #5: Съветски авангард
ЛЕКЦИЯ #6: Международен стил в САЩ

🧑‍🏫За Радослав Илиев:
Радослав Илиев е преподавател в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски, изследовател в сферата на история и философия на архитектурата и градоустройството. Член на ИКОМОС, Центъра за семиотични и културни изследвания, Международния съвет за културен туризъм, а самият той организира и консултира бутикови пътешествия из целия свят.
Завършил е Болонския университет (с дипломна работа за архитектурните връзки между СССР и Италия, включваща теренно изследване в Русия) и Сорбон Пантеон 1. Работил е в изследователски или партньорски проекти с ЮНЕСКО, Културния център „Онасис”, фондация „Пол Гети“, Центъра за архитектура и културно наследство в Париж и други.

🚀За Hyperspace Social Tech Hub:
Hyperspace е място за събития и срещи в сферата на технологиите, иновациите, предприемачеството и значимите каузи.
Hyperspace е инициатива на WPX – българският бранд за висококачествена WordPress хостинг услуга в световен мащаб.
Желанието на WPX да изгради иновативна среда в технологичното пространство прерасна в идея за създаване и на физическо място за споделяне на ново знание и полезни практики – именно Hyperspace.
Общата движеща сила на WPX и Hyperspace е сплотяването на хората, които работят за изграждане на положителна промяна и търсят начини за нейното прилагане наяве. Наричаме тази общност Change Seekers и тепърва предстои да ви запознаваме с нея.

Още събития

 • BASE: Бизнес академия за стартиращи предприемачи

  ✨Ново издание на BASE в София ✨ Бизнес академия за стартиращи предприемачи (BASE) е безплатна програма за обучение, предназначена да даде възможност на собственици на малък бизнес и начинаещи предприемачи да постигнат финансов успех чрез стартиране и управление на успешен бизнес, който осигурява работни места и подобрява общностите.

  Дата

  23.05.2024 г.

  Начало

  6:30 PM

  Край

  9:30 PM

 • Съюз на урбанистите в България

  Част от традиционни срещи-дискусии, посветени на важни градски теми и въпроси.

  Дата

  29.05.2024 г.

  Начало

  6:30 PM

  Край

  8:30 PM

 • BASE: Бизнес академия за стартиращи предприемачи

  ✨Ново издание на BASE в София ✨ Бизнес академия за стартиращи предприемачи (BASE) е безплатна програма за обучение, предназначена да даде възможност на собственици на малък бизнес и начинаещи предприемачи да постигнат финансов успех чрез стартиране и управление на успешен бизнес, който осигурява работни места и подобрява общностите.

  Дата

  30.05.2024 г.

  Начало

  6:30 PM

  Край

  9:30 PM

 • BASE: Бизнес академия за стартиращи предприемачи

  ✨Ново издание на BASE в София ✨ Бизнес академия за стартиращи предприемачи (BASE) е безплатна програма за обучение, предназначена да даде възможност на собственици на малък бизнес и начинаещи предприемачи да постигнат финансов успех чрез стартиране и управление на успешен бизнес, който осигурява работни места и подобрява общностите.

  Дата

  06.06.2024 г.

  Начало

  6:30 PM

  Край

  9:30 PM

 • BASE: Бизнес академия за стартиращи предприемачи

  ✨Ново издание на BASE в София ✨ Бизнес академия за стартиращи предприемачи (BASE) е безплатна програма за обучение, предназначена да даде възможност на собственици на малък бизнес и начинаещи предприемачи да постигнат финансов успех чрез стартиране и управление на успешен бизнес, който осигурява работни места и подобрява общностите.

  Дата

  13.06.2024 г.

  Начало

  6:30 PM

  Край

  9:30 PM

 • Дата

  23.05.2024 г.

  Начало

  6:30 PM

  Край

  9:30 PM

  BASE: Бизнес академия за стартиращи предприемачи

  ✨Ново издание на BASE в София ✨ Бизнес академия за стартиращи предприемачи (BASE) е безплатна програма за обучение, предназначена да даде възможност на собственици на малък бизнес и начинаещи предприемачи да постигнат финансов успех чрез стартиране и управление на успешен бизнес, който осигурява работни места и подобрява общностите.
 • Дата

  29.05.2024 г.

  Начало

  6:30 PM

  Край

  8:30 PM

  Съюз на урбанистите в България

  Част от традиционни срещи-дискусии, посветени на важни градски теми и въпроси.
 • Дата

  30.05.2024 г.

  Начало

  6:30 PM

  Край

  9:30 PM

  BASE: Бизнес академия за стартиращи предприемачи

  ✨Ново издание на BASE в София ✨ Бизнес академия за стартиращи предприемачи (BASE) е безплатна програма за обучение, предназначена да даде възможност на собственици на малък бизнес и начинаещи предприемачи да постигнат финансов успех чрез стартиране и управление на успешен бизнес, който осигурява работни места и подобрява общностите.
 • Дата

  06.06.2024 г.

  Начало

  6:30 PM

  Край

  9:30 PM

  BASE: Бизнес академия за стартиращи предприемачи

  ✨Ново издание на BASE в София ✨ Бизнес академия за стартиращи предприемачи (BASE) е безплатна програма за обучение, предназначена да даде възможност на собственици на малък бизнес и начинаещи предприемачи да постигнат финансов успех чрез стартиране и управление на успешен бизнес, който осигурява работни места и подобрява общностите.
 • Дата

  13.06.2024 г.

  Начало

  6:30 PM

  Край

  9:30 PM

  BASE: Бизнес академия за стартиращи предприемачи

  ✨Ново издание на BASE в София ✨ Бизнес академия за стартиращи предприемачи (BASE) е безплатна програма за обучение, предназначена да даде възможност на собственици на малък бизнес и начинаещи предприемачи да постигнат финансов успех чрез стартиране и управление на успешен бизнес, който осигурява работни места и подобрява общностите.